Uniqa – polisa mobilna u Mroza

Uniqa – polisa mobilna w Mrozie.

Uniqa TU S.A.- oferuje klientom polisy mobilne – zakup polis u Mroza.

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń również klientom oferuje zakup polis mobilnych. Polisy mobilne kupisz u Mroza w Tylmanowej.

Polisę otrzymasz na Twój adres e-mail – płatność internetowa.

Dzięki obowiązkowemu ubezpieczeniu OC samochodu z BLS Bezpośrednią Likwidacją Szkód nie będziesz musiał kontaktować się

z ubezpieczycielem sprawcy – Uniqa od razu wypłaci Ci należne odszkodowanie za poniesione starty.

W UNIQA masz też możliwość zachowania zniżek w razie szkody wynikającej z Twojej winy. Poznaj pakiety ubezpieczeń OC i AC i wybierz najlepszy dla siebie.

Uniqa, dba o klientów – którzy otrzymują dodatkowe korzyści – a jakie zapraszam do kontaktu z Naszym przedsatawicielem.

Uniqa – Twój Dom dodatkowa zniżka

Uniqa – Twój Dom dodatkowa zniżka

Uniqa – Twój Dom PLUS dodatkowa zniżka do 30.06.2018

Uniqa przygotowała dla nowych klientów dodatkową zniżkę na ubezpieczenie domu.

Teraz nowi klienci Uniqa – znacznie obniżą składkę za ubezpieczenie domu lub mieszkania w produkcie MÓJ DOM PLUS.

Dla dotychczasowych klientów UNIQA – ubezpieczenie domu na okres 3-letni z bardzo dużym rabatem.

Jak kupić tanie ubezpieczenie domu w Uniqa – zapraszam do kontaktu

Uniqa – elektroniczna polisa w Tylmanowej

Uniqa- elektroniczna polisa w Tylmanowej.

potrzebujesz szybko polisy – skorzystaj z e-polisy Uniqa – szybko i  bezpiecznie polisa wysłana będzie na twój adres e-mail .  Potrzebujemy tylko niezbędnie dane – można je przekazać telefonicznie, mms, e-mailem.

Co ubezpieczysz w polisie elektronicznej – dom, samochód, podróż

E-polisę Uniqa – kupisz w Tylmanowej i u dobrego agenta ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie turystyczne wUniqa,

Ubezpieczenie turystyczne w Uniqa,

Podpowiadam  wraz z UNIQA TU, na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy turystycznej na zagraniczny wyjazd, tak aby zapewniła ona maksymalną ochronę i pokryła wszelkie koszty ewentualnych zdarzeń.W przypadku samodzielnych wypraw to na podróżnym spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia a Polacy najczęściej nabywają polisy, które pokrywają koszty związane z nieszczęśliwym wypadkiem i leczeniem za granicą.
Minimalny zakres ubezpieczenia podróży zagranicznej to ubezpieczenie zwrotu kosztów leczenia i assistance i by polisa podróżna zawierała również NNW oraz ubezpieczenie OC, które pokryje szkody wyrządzone osobom trzecim. Warto szczególnie zadbać o OC przy wyjazdach do Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Przydać się może również ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Od miejsca, do którego się wybieramy, zależy kwota ubezpieczenia. W każdym kraju obowiązują bowiem inne stawki za leczenie. Minimalna suma ubezpieczenia zwrotu kosztów leczenia powinna wynieść przynajmniej 200 tys. zł. Wystarczy ona na pokrycie trzytygodniowego pobytu w szpitalu w większości krajów oraz związanych z tym wydatków. W przypadku minimalnego zakresu dodatkowego warto wykupić NNW przynajmniej do kwoty 20 tys. zł, a bagaż warto ubezpieczyć do 3 tys. zł. Dobrze jest mieć również OC z sumą gwarancyjną przynajmniej 100 tys. zł.

Europa

W przypadku państw Unii Europejskiej koszty leczenia szpitalnego za dobę sięgają od 2 euro (ok. 9 zł) na Słowacji, przez 50 euro (ok. 210 zł) we Włoszech czy Chorwacji do 1000 euro (ok. 4100 zł) w Austrii. Dlatego jadąc do krajów należących do UE, warto mieć polisę opiewającą na kwotę ubezpieczenia w wysokości przynajmniej 200 tys. zł, aby pokryła przynajmniej trzytygodniowy pobyt w szpitalu i ewentualne wydatki na operacje, honoraria lekarskie, leki czy badania. W krajach nienależących do Unii Europejskiej koszty leczenia są̨ równie wysokie. W Norwegii za dobę leczenia szpitalnego można zapłacić nawet do 65 euro (ok. 270 zł), a w Szwajcarii — 800 franków szwajcarskich, czyli w przeliczeniu ponad 700 euro (ok. 3 tys. zł). To oznacza, że również w przypadku tych krajów kwota ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą powinna wynosić przynajmniej 200 tys. zł, aby mieć komfort w razie konieczności poniesienia innych kosztów związanych z leczeniem.

Ameryka Północna

Jadąc do Stanów Zjednoczonych, musimy być świadomi, że doba w szpitalu potrafi kosztować od 500 do nawet kilku tysięcy dolarów amerykańskich. W Kanadzie średni pobyt w szpitalu, nie wliczając np. kosztów operacji, wynosi 1,5-2 tys. dolarów kanadyjskich. Są to zatem wydatki zaczynające się od 400 euro (ok. 1,7 tys. zł) za dobę w USA i 1 tys. euro (ok. 4,1 tys. zł) w Kanadzie. Dlatego, żeby zapewnić sobie komfort w przypadku leczenia i konieczności pokrycia innych wydatków medycznych w okresie około trzech tygodni, minimalna kwota ubezpieczenia podróży zagranicznej powinna wynosić około 300 tys. zł.

Ameryka Środkowa i Południowa

Koszt wizyty w szpitalu zależy od kraju. Ceny wahają się od 40 dolarów amerykańskich w Argentynie (ok. 35 euro, tj. ok, 150 zł) do 200 dolarów w Brazylii (ok. 176 euro, tj. ok. 740 zł), 400 dolarów w Chile (ok. 350 euro, tj. ok. 1,5 tys. zł) czy 550 USD w Wenezueli (485 euro, tj. ok. 2 tys. zł) za dobę w szpitalu bez dodatkowych usług, takich jak operacje czy badania. W Ameryce Środkowej (Kostaryka i Kuba) trzeba przygotować się na koszt w granicach 200 dolarów (odpowiednio ok. 176 euro, tj. ok 740 zł i 130 CUC; 113 euro, tj. ok. 470 zł). Dlatego gdy wybieramy się w te rejony, nasza polisa powinna opiewać na ok. 200 tys. zł, aby pokryła wszelkie koszy związane z leczeniem.

Azja

Dla podróży do Azji polisa powinna być zawarta przynajmniej na 200 tys. zł z uwagi na to, że koszt pobytu w szpitalu wynosi od 60 do 200 dolarów (ok. 180 euro, tj. ok. 750 zł), wizyta lekarska około 90 dolarów (ok. 80 euro, tj. ok. 330 zł), a koszty usług medycznych, badań i leków ponosi się dodatkowo.

Australia

W Australii doba szpitalna wynosi 800 dolarów australijskich, czyli ok. 500 euro (ok. 2000 zł), więc kwota ubezpieczenia samych kosztów leczenia w wysokości 200 tys. zł powinna być wystarczająca, aby pokryć wydatki związane z pobytem w szpitalu i powiązane z nim koszty w okresie około trzech tygodni.

Afryka

W RPA pobyt w szpitalu kosztuje dziennie 1-2 tys. rand południowoafrykańskich, czyli około 80 euro za dobę (ok. 330 zł), natomiast w Angoli dzienny pobyt w szpitalu może wynieść aż 2000 dolarów amerykańskich, czyli ok. 1,7 tys. euro (ok. 7 tys. zł), w Egipcie waha się między 100 a 300 dolarów (ok. 88 – 260 euro, tj. ok. 360 – 1,1 tys. zł), ale już np. w Etiopii doba w klinice zaczyna się od 50 dolarów, czyli ok. 45 euro (ok. 200 zł). Zatem na trzytygodniowy pobyt w szpitalu kwota ubezpieczenia polisy podróżnej powinna wynosić, w zależności od kierunku wyjazdu, przynajmniej 200-300 tys. zł, aby pokryła leczenie w klinikach oraz wydatki na medyczne środki pomocnicze.

Koszty poniesione w związku z leczeniem za granicą w firmach ubezpieczeniowych z reguły pokrywa tzw. asystor. Jest to partner firmy ubezpieczeniowej, który zajmuje się̨ pomocą ubezpieczonemu w przypadku zaistnienia konieczności skorzystania ze służby zdrowia za granicą. Sposób pokrycia kosztów leczenia zależy od ustaleń między ubezpieczycielem a asystorem. Pierwszy sposób, mniej korzystny dla klienta, zakłada, że ubezpieczony płaci za wszystko z własnej kieszeni, a ubezpieczyciel zwraca mu koszty poniesione na podstawie rachunków. W drugim rozwiązaniu ubezpieczony kontaktuje się̨ z asystorem i uzyskuje od niego listę placówek medycznych, w których zostanie rozliczony bezgotówkowo. Trzecia możliwość jest taka, że ubezpieczony powiadamia asystora, że znajduje się w danej placówce leczniczej, a asystor może wówczas porozumieć się z placówką, aby klient mógł być leczony bezgotówkowo, lub zwróci klientowi poniesione koszty na podstawie paragonów.

Jeśli potrzebujesz dobrego ubezpieczenia turystycznego zapraszam do kontaktu Mirosław Mróz- Tylmanowa

ubezpieczenie rolne obowiązkowe – gdzie kupić OC Rolnika

Polskie prawo nakłada obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 lipca 2003 r.Ubezpieczenie chroni przed dotkliwymi konsekwencjami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których następstwem jest śmierć lub utrata zdrowia osoby pokrzywdzonej albo zniszczenie jej mienia.

Odszkodowanie przysługuje również za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym.Odszkodowanie jest wypłacane do sumy gwarancyjnej:

 • w przypadku szkód na osobie do kwoty 1.500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia szkodowego,
 • w przypadku szkód w mieniu do kwoty 300.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia szkodowego.

Gdzie kupić ubezpieczenie rolne – w Tylmanowej  swoją ofertę  otrzymasz w TUW TUZ, Uniqa, Warta, Generali, InterRisk .

Ile kosztuje ubezpieczenie rolne w Tylmanowej  -to zależy od potrzeb Rolnika ale na pewno znajdziemy ofertę bardzo atrakcyjną w wybranym Towarzystwie
tuz InterRisk uniquagenerali
warta

Uniqa w Szczawnicy i Tylmanowej idzie w ślady PZU – bezpośrednia likwidacja szkód

 

logo-uniqaz informacji uzyskanej od pośrednika Uniqa w Tylmanowej wynika że UNIQA idzie w ślady PZU SA i, nie czekając na zakończenie prac nad ogólnorynkowym projektem, od 1 czerwca wprowadzi powszechną bezpośrednią likwidację szkód. Decyzje Uniqa i PZU – to próba wywarcia nacisku na inne towarzystwa, aby wdrożyły BLS ( bezpośrednia likwidacja szkód) u siebie. Cześć towarzystw w obawie o utratę klientów hamowało prace PIU nad ogólnorynkowym projektem bezpośredniej likwidacji szkód. Te działania storpedowało wprowadzenie powszechnej BLS w PZU SA. Mimo to UNIQA nadal będzie uczestniczyć w pracach Izby nad propozycją dla całego rynku. Jeśli poszukujesz dobrego ubezpieczenia to zapraszam do Tylmanowej – zobacz moją ofertę na www.ubezpieczenia.podhale.pl

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

Uniqa w Szczawnicy i Tylmanowej idzie w ślady PZU – bezpośrednia likwidacja szkód

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

Oświadczenie o wystąpieniu szkodu / kolizji – co robić gdy jest wypadek

partnerzyAXA Direct, Link 4, MTU, Proama, Liberty Direct, InterRisk, Uniqa, Generali, PZU, Ergo Hestia, Warta, HDI Asekuracja – to najpopularniejsi ubezpieczyciele na Podhalu wśród kierowców Nowego Targu, Szczawnicy czy Ochotnicy Dolnej. Dobre ubezpieczenie kupisz w Tylmanowej – i skorzystasz z promocyjnych rabatów u Mirosława Mroza. na popularnym portalu www.podhale24.pl możesz uzyskać informacje m.in o promocyjnej sprzedaży 25 sztuk ubezpieczenia OC samochodu w InterRisk – do 31.08.2014 lub 20 sztuk ubezpieczenia OC samochodu w AXA direct w terminie 10-20.08 [wb_fb_f name=”” id=””] [wb_fb_f name=”” id=””] .2014 na hasło PODHALE24.PL z rabatem -10% . W sytuacji gdy w zdarzeniu ucierpiały osoby lub istnieje podejrzenie o dokonaniu przestępstwa, należy bezwzględnie powiadomić policję. Gdy wystąpią drobne stłuczki, w których nikt nie odniósł obrażeń, a ustalenie okoliczności wystąpienia szkody i osoby sprawcy nie pozostawia żadnych wątpliwości, nie ma takiej konieczności. Kwestię odszkodowania można rozwiązać, spisując wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym – pobierz wzór oświadczenia – . Właściwie spisane oświadczenie na miejscu zdarzenia jest bardzo przydatne w późniejszym procesie likwidacji szkody. Szczególnie, że zawiera najczęściej kluczowe informacje dla ubezpieczyciela, mówiące o tym, kto jest sprawcą szkody, jak doszło do zdarzenia i jakie szkody powstały na pojazdach. Najlepszym rozwiązaniem jest spisanie oświadczenia na specjalnym druku, który widnieje na stronie ubezpieczyciela lub jest przekazywany klientowi podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Zdarza się jednak, że uczestnicy zdarzenia nie mają dostępu do tego typu dokumentów i dysponują jedynie czystą kartką papieru. W takiej sytuacji AXA Direct radzi, aby przyjąć następujący sposób postępowania: W pierwszej kolejności należy spisać dane personalne kierującego pojazdem. Jeżeli kierujący nie jest właścicielem pojazdu, trzeba również zebrać dane osoby, do której należy samochód, m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, serie i numer dowodu osobistego, numer PESEL oraz numer prawa jazdy; Informacje dotyczące pojazdów, które brały dział w kolizji, m.in. marka i model, numer rejestracyjny; Opis uszkodzeń obu pojazdów – jeśli któryś z pojazdów miał wcześniejsze uszkodzenia, co często można od razu stwierdzić (np. w innym obszarze niż obecnie uszkodzony), należy to opisać; Adres lub miejsce zdarzenia; Precyzyjny opis okoliczności zdarzenia; Szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia pokazujący ustawienie pojazdów przed i po kolizji; Spisanie danych personalnych ewentualnych świadków zdarzenia, a sytuacją idealną jest jeżeli uda się uzyskać ich podpis na oświadczeniu; W dobie telefonów komórkowych, tabletów i laptopów bardzo pomocne mogą być zdjęcia wykonane bezpośrednio po wypadku, zarówno pod kątem ustawienia pojazdów, jak i ujawnionych uszkodzeń. Po tak przygotowanym oświadczeniu pozostaje zgłoszenie szkody u ubezpieczyciela. AXA Direct podkreśla, że spokojnie można to zrobić po powrocie do domu, a proces likwidacji szkody z prawidłowo spisanymi dokumentami będzie dużo łatwiejszy i szybszy do przejścia. Jeśli jesteś w pobliżu Tylmanowej to pomoge Ci w rozwiązaniu problemu zobacz inne dokumenty przygotowane dla moich klientów na www.ubezpieczenia.podhale.pl

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

Oświadczenie o wystąpieniu szkodu / kolizji – co robić gdy jest wypadek

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

jakie kupić ubezpieczenie rolne pożar w Lipnicy Wielkiej straty 200.000

generaliDlaczego warto kupić ubezpieczenie rolne? Przez prawie pięć godzin strażacy gasili płonący budynek mieszkalny w Lipnicy Wielkiej. Pożar wybuchł we wtorek wieczorem, około 20.30.Płomienie pojawiły się na poddaszu. Wkrótce pożar objął cały dach i pomieszczenia górnej kondygnacji. Akcja gaśnicza trwała prawie pięć godzin, wzięło w niej udział 11 jednostek gaśniczych. Wstępnie straty spowodowane pożogą strażacy wyceniali na 200 tysięcy złotych. Cały majątek zbierany przez pokolenia ….jedna iskra … Dobrze mieć ubezpieczony dom i gospodarstwo domowe – choć trochę pomoże podnieść się Rodzinie po tragedii. Jakie wybrać ubezpieczenie rolne , polecam TUW TUZ, Concordię, Generali, Uniqa i oczywiście InterRisk i Wartę

InterRisktuzlogo-uniqa
warta

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

Ogień w lipnicy Wielkiej straty 200.000

ile kosztuje ubezpieczenie rolne w Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej

InterRiskgenerali wartatuz

pzu

 

 

 

 

 

Ile kosztuje ubezpieczenie rolne w Tylmanowej  czy Ochotnicy Dolnej.  Wielu rolników zastanawia się ile zapłaci za ubezpieczenie Gospodarstwa rolnego na 2014 rok. Wielu rolników jak co roku wybierze PZU – składki za ubezpieczenie rolne przyjmują czasem sołtysi – ale warto porównać oferty ubezpieczycieli . Oczywiście różne ceny   mają związek z różną ofertą ubezpieczeniową . Dla przykładu wybrałem 2 rolników z Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej .

Porównanie
ubezpieczenia rolnego  – przykład ( rolnik z os. Rola …  Ochotnica Dolna ) – gospodarstwo 6 ha , dom mieszkalny , 4 budynki gospodarcze (stodoła, stajnia, etc) – składka ubezpieczeniowa na 2014 rok wyniosła :

 

 • PZU – około 660 zł,
 • Generali – około 420 zł 
 • InteRisk – około 440 zł
 • TUW TUZ – około 400 zł
 • Warta – około 700 zł

Rolnik z Tylmanowej  – gospodarstwo 7 ha,  dom mieszkalny , 2 budynki gospodarcze

 • Generali – około 820 zł
 • InteRisk – około 395 zł
 • TUW TUZ – około 440 zł
 • Warta – około 670 zł
 • PZU – około  590 zł

Jak  widać  nie ma reguły –  dla jednego rolnika  najtańszą ofertę  ma TUW TUZ  a dla drugiego rolnik InterRisk – jaka będzie najlepsza oferta dla Ciebie?? Sprawdź ile zapłacisz za ubezpieczenie rolne w Tylmanowej – zapraszam tel 600-433-525