UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE w Generali, zniżki w październiku.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE w Generali, zniżki w  październiku.

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE w Generali, zniżki w  październiku u Mroza.

 Generali przygotowało dla Mnie na październik kilka zniżek , które chętnie udzielę moim dotychczasowym klientom  jak również nowym klientom. Gwarantuję minimalny poziom zniżki na poziomie od 5% – kwoty maksymalnej zniżki  jaką może otrzymać klient – nie ujawnię. Zapraszam do kontaktu zainteresowanych.

Oczywiście jest możliwość wystawienia polisy mobilnej – polisa zostanie przesłana na podany adres e-mail . 

Dla klientów z okolic Tylmanowej , Szczawnicy, Ochotnicy, Krościenka – przygotowałem również dodatkowe zniżki na ubezpieczenia majątkowe .

Ubezpieczenie szkolne – sprawdź z ERGO Hestią czy szkoła zabezpiecza jest Twoje dziecko

ergohestiaPoczątek roku szkolnego oznacza, że rodzice tracą dzieci z oczu na większość dnia, a tym samym nie mają kontroli nad ich bezpieczeństwem. Eksperci Ergo Hestii podpowiadają, jakie wypadki zdarzają się najczęściej i jak się zabezpieczyć.

Ubezpieczyciel radzi rodzicom, aby sprawdzili, czy szkoła zadbała o ubezpieczenie dla swoich uczniów. Weryfikując zakres ubezpieczenia, niezależnie czy jest to ubezpieczenie szkolne, czy kupowane indywidualnie, warto zwrócić uwagę na to, które urazy są objęte ochroną. Ergo Hestii pokazuje, że najczęstszymi skutkami wypadków zgłaszanych z ubezpieczeń szkolnych są: złamania kończyn (ok. 40%), skręcenia stawów skokowych (ok. 30%), skręcenia stawów kolanowych (ok. 20%), złamania nosa (ok. 3%), rozcięcia głowy oraz innych części ciała (ok. 6%), urazy stomatologiczne (1%). Zatem przy wyborze ubezpieczyciela należy rozróżnić skręcenia od złamań i sprawdzić, czy w każdym z tych przypadków dziecko otrzyma odszkodowanie. Coraz więcej szkół decyduje się na wybór oferty ubezpieczenia w porozumieniu z radami rodziców- np w Szczawnicy  . Dzięki temu przy kupnie polisy coraz częściej brane są pod uwagę czynniki inne niż cena. To, jaka oferta wygrywa konkurs zależy przede wszystkim od lokalizacji placówki i możliwości finansowych rodziców. – Czasami o wyborze oferty decyduje składka – jak najniższa, a czasami zakres i suma ubezpieczenia –  Rodzice coraz więcej wymagają os szkół  i  nowym trendem jest zwiększanie przez szkoły sumy, na jaką ubezpieczony jest uczeń. Do niedawna było to średnio 10 tys. zł, dziś zaś to ponad 15.000 zł ( średnio). Tym samym jeżeli dojdzie do wypadku dziecka, uzyska ono wyższą rekompensatę.   
Dzisiaj Rodzice dbaja o rozwój dzieci – często pociechy są zapisywane na tańce, judo, pływanie czy piłkę nożną. Ochrona w takim przypadku jest tym bardziej istotna, bowiem zajęcia tego typu zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia urazów czy kontuzji. – Warto, aby rodzice zapewnili sobie i dzieciom dobre ubezpieczenie na wypadek urazów, do których dojdzie w czasie zajęć, a dla rodziców szczególnie aktywnych dzieci rekomenduję zakup ubezpieczenia OC w życiu prywatnym – ofertę taką ma kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych w tym m,in, ERGO Hestia – Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – wykupisz w Tylmanowej  -pozwoli uniknąć konieczności pokrycia kosztów w przypadku wyrządzenia przez pociechę szkody innemu dziecku podczas zabawy czy zajęć sportowych, jeśli potrzebujesz dobrego Ubezpieczenia dla Twego dziecka sprawdź naszą ofertę

cropped-chevrolet1.jpg

Szczawnica – jakie ubezpieczenie lokali gastronomicznych i gdzie wykupić polisę


wartadzisiaj podpowiadam właścicielom lokali gastronomicznych w Szczawnicy, aby zwrócili uwagę na pewne elementy w ubezpieczeniach dedykowanych tego rodzaju działalności. Prz
ypominam, że ubezpieczenie od ognia w wersji podstawowej zabezpiecza wprawdzie od zalania, ale nie od powodzi. Ochrona przed takim ryzykiem wymaga wykupienia dodatkowej opcji, o którą może być jednak trudno, jeśli lokal znajduje się na terenach zagrożonych powodzią. Zwróć uwagę na polisę od kradzieży, ponieważ jej definicja ubezpieczeniowa brzmi nieco inaczej niż potoczne rozumienie. Po pierwsze, po kradzieży musi istnieć ślad włamania. Po drugie, lokal musi być odpowiednio zabezpieczony, np. w atestowane zamki. Jeśli złodziej ukrył się w budynku przed kradzieżą, trzeba mieć również na to dowody. W przypadku kradzieży gotówki wielkość odszkodowania jest uzależniona od sposobu jej przechowywania lub transportu. W tym ostatnim przypadku niektórzy ubezpieczyciele nie pokryją roszczeń, jeśli np. pieszy transport pieniędzy nie odbywał się najkrótszą drogą. W przypadku zabezpieczenia lokalu przed dewastacją czy wandalizmem trzeba pamiętać, że potrzebne jest wykupienie specjalnej polisy, gdyż standardowe umowy nie obejmują tego typu ryzyka. Oczywiście wszystkim moim klientom polecam kupienie dobrego ubezpieczenia. Osobiście polecam klientom z Szczawnicy – ubezpieczenie dla Małych i Średnich Firm  (MiŚ)  –  np w Warcie, InterRisku czy Link4 oraz Generali

InterRisk  ergohestia link4

 

generali

Szczawnica – dlaczego warto kupić ubezpieczenie turystyczne w Generali, InterRisk i Ergo Hestii

generaliWielu turystów w Szczawnicy jest przekonana, że w razie choroby czy wypadku w trakcie zagranicznego wyjazdu na Słowację –  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pokryje całość kosztów leczenia. Ten mylny pogląd może ich drogo kosztować. Turysci  są pewni , że EKUZ pokryje całość kosztów leczenia, Ale EKUZ stanowi podstawę do zwrotu tylko części kosztów leczenia poniesionych za granicą, a niektórych świadczeń nie refunduje w ogóle.

  •  NFZ nie refunduje kosztów transportu medycznego do Polski, więc jeśli zaistnieje taka potrzeba, całość kwoty będziemy musieli ponieść z własnej kieszeni .
  •  dopłat za świadczenia medyczne  – około  20% kosztów świadczenia. Jednorazowa wizyta u dentysty z bolącym zębem w prywatnej klinice (najczęściej tylko prywatne ośrodki medyczne dostępne są dla chorego w szerszym zakresie godzinowym, czyli po południu i w weekendy) to koszt 250 euro, czyli ok. 1 tys. zł.
  • Z kolei w wielu miejscowościach turystycznych  większość lekarzy praktykuje prywatnie i obciąża pacjentów kosztami leczenia, które nie podlegają zwrotowi. Hospitalizacja w publicznych szpitalach jest nieodpłatna po przedstawieniu EKUZ, ale system nie obejmuje leczenia stomatologicznego.

 Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest złożenie wniosku i dostarczenie faktury za leczenie za granicą. Musimy się jednak uzbroić w cierpliwość. Zanim NFZ zwróci nam koszty, musi potwierdzić ich wysokość w kraju, w którym wykonane zostało świadczenie. A to może zająć nawet 6 miesięcy. Bardzo prawdopodobne jest również, że NFZ rozliczy koszty zgodnie z cennikiem tej usługi w Polsce, a nie w kraju, w którym przebywaliśmy. Karta traci też ważność wraz z podjęciem pracy za granicą. EKUZ nie jest także alternatywą dla ubezpieczenia podróży ani nie stanowi gwarancji darmowych usług medycznych.- Głównie ze względu na wyższe niż w Polsce ceny leczenia i konieczność przynajmniej częściowego ich finansowania z naszego budżetu, warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu . Dlatego polecam ubezpieczenia turystyczne w InterRisk, Generali  lub ERGO Hestii

warta

Zabezpiecz Firmę przed powodzią w Tylmanowej

No i zaczęło się – deszcz nawalny , opady deszczu – rzeka Dunajec coraz większa .. czy grozi nam w Tylmanowej i Szczawnicy powtórka z  2010 roku. Potoki górskie coraz większe – jeśli deszcz będzie padał  do niedzieli – to grozi nam powódź.  U nas woda szybko przychodzi i szybko odchodzi ale mimo to znowu ktoś straci niejedną firmę i jej majątek ; towary maszyny. To ostatni okres na ubezpieczenie swojej Firmy i samochodów firmowych. Nie wspomnę o burzach, gradobiciu i innych szkodach : podtopienia, przepięcia, osunięcia ziemi . Straty możesz ograniczyć wykupując ubezpieczenie . A deszcz pada pada pada…Już w tej chwili o 10 50 są lokalne podtopienie … jeśli jeszcze nie ubezpieczyłeś swego domu i majątku – to czas to zrobić – ostatni dzwonek –partnerzy

jakie jest ubezpieczenie autocasco w PZU – pilnuj karty pojazdu

pzu17 stycznia 2013 Sąd Najwyższy miał zdecydować, czy niewielkie zaniedbanie właściciela samochodu stanowi wystarczające uzasadnienie odmowy wypłaty odszkodowania z autocasco. Jednak SN postanowił odmówić podjęcia uchwały w tej sprawie. Sprawa dotyczyła osoby, która po powrocie z wakacji w Szczawnicy zapomniała zabrać ze schowka kartę samochodu. Ten zaś został skradziony. Poszkodowany zgłosił szkodę do PZU, gdzie wystawiona była jego polisa AC. Jednak ubezpieczyciel odmówił zaspokojenia roszczeń. Powołał się przy tym na zapisy OWU, wyłączające odpowiedzialność w sytuacji kradzieży pojazdu, w którym pozostawiono m.in. kartę pojazdu (komplet kluczyków i dowód rejestracyjny zostały zwrócone). Sprawa trafiła do sądu rejonowego, który nakazał wypłatę odszkodowania argumentując, że zaniedbanie nie miało wpływu na wyrządzenie szkody. Werdykt został zaskarżony przez PZU i trafił o Sądu Okręgowego. Ponieważ rozpatrując sprawę SO powziął wątpliwości, więc w celu ich rozproszenia zwrócił się z zapytaniem do Sądu Najwyższego. Ten jednak odmówił podjęcia uchwały w tej sprawie. Uzasadnienie decyzji SN nie jest jeszcze znane. W sprawie oznaczonej sygnaturą III CZP 95/12 Sąd Najwyższy rozpatrywał następujące zapytanie prawne, z którym zwrócił się do niego Sąd Okręgowy w Gdańsku: 1. Czy w przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia auto-casco samochodu osobowego niedochowanie przez ubezpieczającego (poszkodowanego) obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zaniechanie zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów pojazdu (karty pojazdu) podlega ocenie w świetle przesłanek określonych w art. 827 § 1 k.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 82 poz. 557) w sytuacji, gdy zachowanie to nie było bezpośrednią przyczyną szkody, ani też nie przyczyniło się w żaden sposób do jej powstania? 2. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie 1 (pierwsze), czy art. 827 § 1 k.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 82 poz. 557) ma zastosowanie do zawinionego zachowania ubezpieczającego (poszkodowanego) polegającego na niedochowaniu obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zaniechanie zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów pojazdu (karty pojazdu), nie mającego znamion umyślności, ani rażącego niedbalstwa? 3. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na pytanie 1 (pierwsze), czy niedochowanie przez ubezpieczającego (poszkodowanego) obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zaniechanie zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów pojazdu (karty pojazdu), nie noszące znamion rażącego niedbalstwa, ani umyślności powinno skutkować odmową wypłaty odszkodowania, czy też dopuszczalne jest w takim przypadku zasądzenie odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia auto-casco na zasadach słuszności? Wybierając AC – autocasco zapytaj o ofertę na www.ubezpieczenia.podhale.pl i sprawdzaj zapisy OWU. W Przypadku ubezpieczenia autocasco samochodu w PZU pilnuj m.in. karty pojazdu

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

Nowy Targ -ubezpieczenie autocasco w PZU – pilnuj karty pojazdu

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

Nowy Targ -ubezpieczenie autocasco w PZU – pilnuj karty pojazdu

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w MTU

Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym  – zwykle taka Polisa chroni Nas nie tylko w takich sytuacjach jak zalanie mieszkania sąsiadom ale to nie wszystkie korzyści /sytuacje/ . Oto kilka z Nich:

  •  zalanie mieszkania sąsiada z dołu na skutek pozostawienia odkręconego kranu
  • awarii pralki w trakcie prania;
  • złamania czy urazy w związku z nieodśnieżonym chodnikiem,
  • potrącenie pieszego w trakcie jazdy na rowerze,
  • zarysowanie cudzego auta
  • spowodowanie urazów innych osób podczas uprawiania sportów np. jazdy na nartach
  • wyrządzenie szkód na osobie lub mieniu przez zwierzęta domowe np. ugryzienie przez psa gościa wchodzącego na teren posesji,

Koszt ubezpieczenia OC w życiu prywatnym – np w Szczawnicy – takie ubezpieczenie można kupić w pakiecie wraz z ubezpieczeniem domu. w MTU – możesz mieć takie ubezpieczenie za ok 100 zł wliczając ubezpieczenie domu – zainteresowany zadzwoń 600-433-525 lub wejdź na www.ubezpieczenia.podhale.pl

Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę w sytuacjach, gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody. Zakres ochrony ubezpieczeniowej może obejmować ubezpieczonego, ale również jego bliskich czy osoby zatrudnione do pomocy w gospodarstwie domowym, sprawujące opiekę nad osobami starszymi lub dziećmi. Polisa może obowiązywać na terenie miasta, całego kraju lub nawet poza jego granicami.

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

 

Link 4 – co zrobić gdy masz stłuczkę lub kolizję podczas wyjazdu samochodem do Szczawnicy

Jeśli dojdzie do wypadku w okolicach Szczawnicy należy pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym można znacznie przyspieszyć nadejście pomocy oraz uniknąć komplikacji.

link4

Zabezpiecz miejsce wypadku . Mimo że w Szczawnicy drogi są wąskie to odpowiednie zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego pozwala ograniczyć jego dalsze skutki. Ważne, by nie spowodować dodatkowych ofiar. Pamiętaj więc, aby zatrzymać się w odpowiedniej odległości od samochodów biorących udział w zdarzeniu. Wysiadając z samochodu, załóż kamizelkę odblaskową. Dzięki niej będziesz lepiej widoczny na drodze. Postój pojazdu w Szczawnicy lub Nowym Targu sygnalizuje się w następujący sposób: poza obszarem zabudowanym – umieść w odległości 30-50 metrów za pojazdem ostrzegawczy trójkąt odblaskowy i włącz światła awaryjne. W przypadku, gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, włącz światła pozycyjne, na obszarze zabudowanym – włącz światła awaryjne, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, włącz światła pozycyjne i umieść ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 metr. Pamiętaj, aby zabrać ze swojego samochodu: gaśnicę, apteczkę pierwszej pomocy telefon komórkowy. Podchodząc do pojazdów, które wzięły udział w wypadku oceń, ile osób potrzebuje pomocy. Jeśli to możliwe, wyłącz silniki wszystkich uszkodzonych aut, a kluczyki wyjmij ze stacyjek. Od wykonanych przez Ciebie czynności w głównej mierze zależy przeżycie rannych. Najważniejsze jednak jest, żebyś jak najszybciej poinformował służby ratownicze.

Jeśli są ofiary, wezwij karetkę pogotowia. W Szczawnicy wezwanie karetki pogotowia ratunkowego należy do najważniejszych czynności, wykonywanych przez świadków zdarzenia wypadku. Od szybkości Twojej reakcji zależy, jak długo poszkodowani będą czekać na pomoc medyczną. Wiele osób zastanawia się, który numer jest właściwy do wezwania karetki pogotowia, 999 czy 112? Międzynarodowy numer alarmowy, 112 nie w każdym miejscu Polski działa poprawnie, dlatego jeżeli sytuacja wymaga specjalistycznej pomocy medycznej, należy bezzwłocznie zadzwonić pod 999.Gdy uda Ci się nawiązać połączenie z dyspozytorem medycznym, bądź przygotowany na to, że będziesz musiał odpowiedzieć na kilka pytań. Ważne, żeby informacje, które masz, zostały przekazane jasno i wyraźnie. Nigdy nie odkładaj słuchawki jako pierwszy! Rozmowę zawsze kończy dyspozytor.

Zadzwoń do ubezpieczyciela –  np Link 4 (właściciel  PZU ) 

 

Spisz oświadczenie sprawcy wypadku. Wzór Oświadczenia sprawcy wypadku dostępny jest na www.ubezpieczenia.podhale.plWypadek to zdarzenie, w którym są poszkodowani, zabici lub ranni. Z kolizją mamy do czynienia, gdy nie ma poszkodowanych, a uszkodzone są jedynie pojazdy. Nie trzeba wzywać funkcjonariuszy policji m.in. do szkód parkingowych. Nie zmienia to jednak faktu, że sprawca zdarzenia musi spisać oświadczenie. Jeśli uczestniczysz w kolizji drogowej w Szczawnicy: ustal jej przebieg oraz winnego, usuń pojazdy z miejsca zdarzenia tak, aby nie utrudniały ruchu innych pojazdów, sprawca zdarzenia powinien spisać oświadczenie, w którym znajdą się następujące informacje: dane osobowe uczestników kolizji, dane, dotyczące prawa jazdy osób, biorących udział w zdarzeniu, nazwę ubezpieczycieli, numery telefonów świadków kolizji, dokładny opis zdarzenia, podpis uczestników kolizji na każdej stronie oświadczenia. Możesz wezwać policję nawet do małej stłuczki, jeżeli: sprawca kolizji odmówił sporządzenia oświadczenia, nie można ustalić sprawcy, występuje podejrzenie, że jeden z uczestników kolizji jest pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego, występuje uzasadnione podejrzenie, co do pochodzenia pojazdu lub okazanych dokumentów, uczestnik kolizji odmawia okazania dokumentów. Zawarcie wszystkich niezbędnych informacji w oświadczeniu o kolizji w znaczny sposób przyspiesza proces likwidacji, który kończy się wypłatą odszkodowania osobie poszkodowanej.

Bezpiecznie odstaw auto do naprawy i poinformuj ubezpieczyciela sprawcy kolizji. – Po zabezpieczeniu miejsca wypadku lub kolizji w Szczawnicy, i dysponując polisą  assistance, organizację holowania pojazdu, którym dalsza jazda jest niemożliwa, można powierzyć ubezpieczycielowi Link 4. W tym celu należy koniecznie skontaktować się z infolinią, która przyjmie zgłoszenie szkody oraz uruchomi usługę assistance. Nie zapomnij poinformować ubezpieczyciela sprawcy np  PZU  o kolizji aby jak najszybciej uzyskać odszkodowanie. Dobrze jest jeśli zrobisz zdjęcia miejsca kolizji i uszkodzeń pojazdów – to pewna forma zabezpieczenia. W przypadku nagłej awarii samochodu warto wiedzieć, jak holować go bezpiecznie i zgodnie z zasadami. Kodeks drogowy dokładnie precyzuje te zasady: włącz światła mijania w pojeździe holującym,za kierownicą samochodu holowanego musi znajdować się kierowca, który posiada uprawnienia do kierowania tym pojazdem,połącz pojazdy liną holowniczą w sposób, wykluczający niebezpieczeństwo odczepienia się w czasie jazdy,umieść w pojeździe holowanym, z tyłu po lewej stronie, ostrzegawczy trójkąt odblaskowy,w przypadku niedostatecznej widoczności, włącz światła pozycyjne w pojeździe holowanym,upewnij się, że w obydwu pojazdach są sprawne układy hamulcowe, między pojazdami należy zachować odległość od 4 do 6 metrów,przymocuj do liny holowniczej chorągiewkę koloru żółtego lub czerwonego,nie przekraczaj w obszarze zabudowanym prędkości 30km/h, a poza terenem zabudowanym 60 km/h.Holując pojazd, należy jechać ze stałą prędkością ze stałym naciągiem liny. Minimalizuje to ryzyko szarpnięć oraz zaplątania się liny holowniczej. Nie każde auto nadaje się jednak do wzięcia na hol.Zabrania się holowania: pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia,więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego (zespół pojazdów, składający się z pojazdu silnikowego, połączonego z naczepą),pojazdu z przyczepą (naczepą),na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy, przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525 = sprawdź aktualne promocje – do września 2014 w Link4 w Tylmanowej dodatkowe 20% zniżki

 

wyjazd na narty do Szczawnicy – ubezpieczenie turystyczne – haczyki

Wiele osób, wybierając się na narty do Szczawnicy wakacje, wie, że trzeba wykupić ubezpieczenie turystyczne. Ale niestety kierujemy się wyłącznie ceną. Jest to dobre rozwiązanie, żeby porównywać ceny, ale nie powinniśmy od tego zaczynać, dlatego że ubezpieczenia turystyczne zawierają wiele różnych elementów i wiele z nich jest istotnych.

Sprawdź w umowie, w jakiej sytuacji ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania.
Kiedy jedziemy na narty do Szczawnicy, to trzeba w polisie zaznaczyć, że będziemy uprawiali sport, bo wtedy ryzyko urazu jest większe. Jeżeli przechodziliśmy jakieś choroby, które mogą się odnowić na wyjeździe, również trzeba to zaznaczyć. W innej sytuacji ubezpieczyciel nie będzie chciał pokrywać związanych z tym kosztów i  zwróć uwagę na wysokość maksymalnego świadczenia, jakie wypłaci ubezpieczyciel. Polisa powinna zagwarantować Tobie nie tylko pokrycie kosztów leczenia przez zakład ubezpieczeń, lecz także ubezpieczenie ewentualnych zobowiązań wynikających z odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich czy ubezpieczenie sprzętu. Warto sprawdzić, czy polisa pokryje koszty akcji ratowniczej i poszukiwań w przypadku lawiny i innych niebezpiecznych w skutkach zdarzeń w górach Pieninach i oczywiście jeśli wybierasz się na narty na Słowację.

W Polsce użycie helikoptera w Pieninach czy Tatrach przy akcjach ratunkowych nie wiąże się z żadnymi opłatami. Ale już na 
 Słowacji transport helikopterem to koszt kilkunastu tysięcy złotych.

Ile kosztuje ubezpieczenie  – zapraszam sprawdź  tel 600-433-525 . Polecam ubezpieczenie turystyczne Generali  lub Interrisk