polisa.tv -ubezpieczenie online

CONCORDIA -ubezpieczenie nagrobka

CONCORDIA -ubezpieczenie nagrobka.

Concordia oferuje taką ochronę w ramach produktu Concordia Mój Dom. Klient może ubezpieczyć nagrobek lub grobowiec od szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych (np. huragan, powódź, grad, upadek drzewa), kradzieży zwykłej oraz dewastacji (rozumianej jako umyślne bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie nagrobka przez osobę trzecią, z wyłączeniem graffiti). Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów naturalnego niszczenia nagrobka wynikającego z upływu czasu, osuwania bądź podnoszenia się ziemi, kradzieży i uszkodzenia elementów dekoracyjnych niebędących stałymi elementami płyty nagrobnej, szkód powstałych wskutek zabrudzenia, opalenia, osmalenia, zanieczyszczenia parafiną lub roztopionym plastikiem lub zniszczenia np. przez przedsiębiorstwa pogrzebowe czy firmy kamieniarskie (podczas prowadzenia prac związanych z ich działalnością).

Sumę ubezpieczenia ustala się na podstawie wartości rzeczywistej nagrobka z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, maksymalnie może być to 15 tys. zł.

Call Now Button
%d bloggers like this: