Compensa – ubezpieczenie dla Rolników

Ubezpieczenie dla Rolników w Compensa. Unilink z Compensa przygotowała dla Rolników -ubezpieczenie gospodarstwa rolnego. W ramach ubezpieczenia możesz ubezpieczyć :

 • majątek ( dom, stodoła, stajnia i inne budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego)
 • mienie ruchome
 • nieruchomości (altany , fotowoltaika)
 • uprawy
 • nawozy
 • zwierzęta gospodarskie
 • pojazdy mechaniczne
 • OC rolnika

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne. Korzyści:

 • ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia albo uszkodzenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
 • możliwość ubezpieczenia budynków w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
 • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, także OC rolnika i ubezpieczenia dobrowolne.

OC Rolnika

Obowiązkowe ubezpieczenie każdego rolnika (osoby fizycznej, która posiada gospodarstwo rolne). Korzyści:

 • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
 • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy: OC rolnika, ubezpieczenie budynków rolniczych, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia dobrowolne.

Ubezpieczenia dobrowolne

Ubezpieczenie mienia będącego w posiadaniu rolnika oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Korzyści:

 • ubezpieczenia obowiązkowe (OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolniczych) i dobrowolne w ramach jednej polisy,
 • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
 • duży wybór ubezpieczeń dobrowolnych, m.in. OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, sprzętów i maszyn rolniczych, pojazdów wolnobieżnych

Agrocasco

Kompleksowe ubezpieczenie maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

 • odpowiadamy za szkody w ziemiopłodach przewożonych w maszynie lub pojeździe,
 • umożliwiamy włączenie opcji stałej sumy ubezpieczenia,
 • płacimy m.in. za szkody związane z kradzieżą lub uszkodzeniem maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych,
 • gwarantujemy ciągłość funkcjonowania gospodarstwa i prac rolnych zapewniając maszynę zastępczą w wariancie indywidualnym