Compensa – ubezpieczenie budynków w wariancie All Risk

Wariant ustawowy chroni jedynie od ryzyk wymienionych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Warianty dobrowolnego ubezpieczenia budynków rolniczych – rozszerzony i od wszystkich ryzyk (All Risk) rozszerzają katalog ryzyk objętych ochroną o odpowiedzialność w zakresie np. aktów terroru, przepięć, wandalizmu, czy zamarznięcia wody w instalacjach. Dodatkowo, jeśli zdecydujesz się na wariant All Risk zakresem odpowiedzialności będą objęte wszelkie inne, nagłe, niewyłączone w OWU zdarzenia, takie jak na przykład szkody własne, szkody powstałe wskutek działania zwierząt, stłuczenia, pęknięcia szyb i stałych elementów budynku mieszkalnego

Podobne wpisy