Compensa – ubezpieczenie budynków rolniczych

Ubezpieczenie chroni przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Zakres obowiązkowy ubezpieczenia budynków rolniczych zapewnia ochronę na wypadek szkód powstałych wskutek zdarzeń opisywanych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Są to zdarzenia takie jak ogień, huragan czy też powódź.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych nie chroni jednak w pełni budynków rolniczych. W Compensie zapewniamy możliwość rozszerzenia ochrony obowiązkowej o ubezpieczenie w zakresie rozszerzonym oraz w wariancie od wszystkich ryzyk (All Risk).

Zapamiętaj! Ubezpieczając budynki w Compensie w wariantach rozszerzonym lub od wszystkich ryzyk (All Risk) spełniasz ustawowy obowiązek ubezpieczenia budynków rolniczych.

Podobne wpisy